Sub menu

Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Zorgmanagement

Zorgmanagement

Met Zorgmanagement helpen wij uw huisartsenpraktijk te professionaliseren. Met als doel: juiste patiëntenzorg en kostenbesparing. Dat bereiken we door grotere efficiency en een betere organisatie.

Wij helpen u graag met onze specifieke kennis, ervaring en mankracht, en ondersteunen bij:
  • (re)organisatie van uw praktijk, zoals functionele taakherschikking
  • aanvragen voor innovatieve projecten bij uw preferente zorgverzekeraar, zoals GEZ-gelden
  • uitvoeren van directe patiëntenzorg
  • evaluatie of de nieuwe werkwijze leidt tot de gewenste resultaten bij patiënten.

Intake

Eerste stap is een intake gesprek. Vervolgens ontvangt u een transparante offerte en een projectvoorstel op maat. Met concrete doelstellingen, acties en afspraken. Tussentijdse evaluatie behoort tot ons werkprotocol.

Voordelen

Onderdiagnose en -behandeling komt minder voor doordat u uw patiënten beter in kaart heeft. Efficiënt zorgbeleid levert aantoonbaar en meetbaar resultaat. Iets wat zorgverzekeraars steeds vaker eisen. Tenslotte: omdat wij u werk uit handen nemen, blijft u in uw kracht als zorgverlener.

Aanvraag zorgmanagement

Belt u direct met directeur Jan Hesp 06 - 51401554, of stuur een e-mail.