Sub menu

Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Intake

rsz_paul_ridderhof_12nov10_1100
Bij een intake gesprek komt de bedrijfsorganisatie van uw huisartsenpraktijk ter sprake. Daarnaast zijn klanten en zorgbeleid twee belangrijke onderwerpen.

Onderdiagnose

Onderdiagnose en onderbehandeling komen geregeld voor. Chronische patiënten worden bijvoorbeeld vaak niet optimaal behandeld. Zij stoppen voortijdig met medicijngebruik en verwaarlozen voedings- en leefstijladviezen. Pas als de klacht echt ernstig is, ziet u ze op spreekuur. Uit ervaring weten wij dat:
  • Gemiddeld 25% van in een praktijk bekende hypertensie patiënten, niet goed zijn ingesteld;
  • Elke praktijk minimaal 10 niet gediagnosticeerde ‘echte’ COPD patiënten heeft; een hoog aantal gezien het gemiddelde van 22 COPD patiënten die bij de huisarts bekend zijn;
  • Per praktijk gemiddeld 60 patiënten met incontinentie gerelateerde klachten verzwijgen.

Oorzaken

Dikwijls zijn gebrek aan tijd en specifieke kennis de oorzaken. Wie uit het HIS systeem geen patiëntenselecties kan maken, kan onmogelijk risicopatiënten identificeren en behandelen. Gevolg: Geen optimale patiëntenzorg en - later - hogere kosten voor verdere behandeling.

Zorgbeleid

Zorgverzekeraars betalen het grootste deel van de rekening van uw patiënt. In toenemende mate vragen zij adequate en transparante organisatie van de zorg. Uniforme kwaliteit en meetbaar resultaat van de behandeling staan daarbij centraal. Als huisarts zult u zich moeten aanpassen om uw verrichtingen volledig vergoed te krijgen door zorgverzekeraars.

Aanvraag zorgmanagement

Belt u direct met directeur Jan Hesp 06 - 51401554, of stuur een e-mail via het contactformulier.