Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Welke diensten leveren wij

Zorgprojecten

Novivex voert in heel Nederland zorgprojecten uit bij huisartsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen. Op gebied van preventie en optimalisatie van behandelingen.

Zorgmanagement

Met Zorgmanagement helpen wij uw huisartsenpraktijk te professionaliseren. Met als doel: juiste patiëntenzorg en kostenbesparing. Dat bereiken we door grotere efficiency en een betere organisatie.

Wij helpen u graag met onze specifieke kennis, ervaring en mankracht, en ondersteunen bij:
  • (re)organisatie van uw praktijk, zoals functionele taakherschikking
  • aanvragen voor innovatieve projecten bij uw preferente zorgverzekeraar, zoals GEZ-gelden 
  • uitvoeren van directe patiëntenzorg
  • evaluatie of de nieuwe werkwijze leidt tot de gewenste resultaten bij patiënten.

Sitemanagement

Met Sitemanagement helpen wij u bij eerstelijns klinisch onderzoek. Periodieke of eenmalige activiteiten, zoals:
  1. de jaarlijkse vaccinatie, van griep en mogelijk later de pneumococcen
  2. klinisch onderzoek van patiënten.

Instructie & training

Wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in onze voortdurend veranderende zorgsector? Dat hun kennis up-to-date is? Novivex kan dat voor u verzorgen, als onafhankelijke ondernemer in de zorg volgen wij de ontwikkelingen op de voet.
Al jarenlang verzorgen wij instructies en trainingen bij huisartsenpraktijken en apotheken. Dat doen wij graag ook bij u. Zodat uw zorgverlening op het vereiste hoge peil blijft.

Voorbeelden van onderwerpen bij huisartsenpraktijk:
  • instructie spirometrie
  • organisatie spreekuur en disease management
  • patiëntgerichte communicatie tijdens het spreekuur.