Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Nieuws

Novivex deed COPD risicotest in 22 huisartsenpraktijken

Novivex voerde medio 2012 de eerste studie uit op het gebied van vroegdetectie bij COPD in Nederland.
Op basis van de resultaten is de COPD risicotest onlangs toegevoegd aan het programma PreventieConsult in de huisartspraktijk.

rsz paul ridderhof 12nov10 1100

Novivex medewerker Marc ondersteunt een patiënt met de uitvoering van longfunctie (foto Paul Ridderhof).

Op basis van de resultaten is de COPD risicotest onlangs toegevoegd aan het programma PreventieConsult in de huisartspraktijk.

Deze studie omvatte enerzijds de vroegopsporing van nieuwe COPD diagnosen (kwantitatief), en anderzijds
de haalbaarheid van uitvoering van vroegopsporing (kwalitatief). Doel was: Hoe kun je vroege opsporing van COPD het beste implementeren? En hoeveel nieuwe COPD patiënten levert de vroegopsporing op middels
de COPD risicotest? Het onderzoek vond plaats tussen april en september 2012 en werd uitgevoerd in
22 huisartspraktijken op diverse locaties in Utrecht, Veenendaal, Ede, Eindhoven, Heerlen en Hoensbroek. Betrokken partijen waren NHG, Astmafonds en Universiteit Maastricht, onderzoeksinstituut CAPHRI.
De onderzoekscoördinatie lag in handen van J.A.M. Dirven, kaderhuisarts COPD.

Hoog risico

Voor dit onderzoek werd de COPD risicotest uitgevoerd bij ‘gezonde’ personen tussen de 40 en 70 jaar.
Deze meting bestaat uit tien vragen en is een laagdrempelige gevalideerde testmethode. Om de voorspellende waarde aan te tonen, is bij de mensen met een hoog risico een aanvullende longfunctiemeting gedaan. In deze groep met een hoog risico bleken veel personen inderdaad COPD te hebben, zonder dat ze dit zelf wisten.

Activiteiten

De complete uitvoering van deze vroegdetectie lag bij Novivex. Tot de activiteiten behoorden:
  • Uitdraai HIS op grond van in- en exclusiecriteria.
  • Verzending van COPD risicotest, antwoorden invoeren en hoogrisico uitnodigen.
  • Consult POH longfunctiemeting en vragenlijsten en advisering / doorverwijzing.
    Alleen het zogenaamde scharnierconsult deed de deelnemende huisarts.

Zinvol

Per praktijk werden negen nieuwe patiënten met COPD opgespoord. Voor mensen met als uitslag hoog risico is het dus zinvol zich door de huisarts verder te laten onderzoeken. Want vroeg opsporen van COPD is nodig om verdere achteruitgang van de longen te voorkomen.

Contact

Wilt u ook actief aan de slag om via de COPD risicotest uw patiëntenbestand te screenen? Novivex helpt u
daar graag bij. Neemt u voor informatie contact met op Jan Hesp: 06 - 51401554 / [email protected]
Verberg reactieformulier