Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Nieuws

COPD risicotest toegevoegd aan programma Preventieconsult

Onlangs is een COPD risicotest toegevoegd aan het programma PreventieConsult. Daardoor kunnen huisartsen in een vroeg stadium mensen opsporen die de longziekte COPD hebben.

images Duizenden mensen hebben COPD zonder het te weten

Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zullen er duizenden mensen worden gevonden - naar schatting 300.000 - die een groot risico op de longziekte hebben. "Als huisartsenpraktijken actief patiënten tussen de 40 en 70 jaar benaderen, spoort een gemiddelde praktijk negen nieuwe patiënten met COPD op."

Onherstelbare schade

Veel mensen hebben de longziekte zonder het zelf te weten. Zij melden zich pas bij een huisarts als ze klachten krijgen. "Bij COPD is sprake van onherstelbare schade aan de longen", vertelt directeur Rutgers van het Astma Fonds. "Alle reden om patiënten snel op te sporen." In Nederland is de aandoening bij 320.000 mensen vastgesteld.

Online test

Het Astma Fonds heeft een test online gezet waarmee mensen zelf kunnen checken of ze een verhoogd risico hebben op COPD. Van de kwart miljoen mensen die de test al invulde online, had een kwart een verhoogd risico.

80% door roken

Het PreventieConsult is in 2011 opgezet door het NHG om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade op te sporen. Daar komt nu COPD bij. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Symptomen zijn onder meer kortademigheid en hoesten. Ongeveer 80 procent van de gevallen wordt veroorzaakt door roken.
(bron: ANP/nu.nl/Nivel - dd 14.11.12)
Verberg reactieformulier