Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Nieuws

Vaak overbehandeling bij longziekte COPD

Huisartsen en longartsen schrijven te veel medicatie voor aan mensen met de longziekte COPD. Vooral pufjes met ontstekingsremmers hebben, zeker bij mildere vormen van de ziekte, nauwelijks effect. Ze geven wel bijwerkingen. Dat zeggen bezorgde longartsen en huisartsen.

In Nederland lijden zo'n 400 duizend mensen aan COPD. Bij deze longziekte zijn de luchtwegen vernauwd, meestal als gevolg van roken. Er is geen genezing van de ziekte mogelijk: de longfunctie gaat steeds verder achteruit.

Pufjes met langwerkende luchtwegverwijders verlichten de benauwdheid. Maar het merendeel van de COPD-patiënten krijgt ook inhalatiecorticosteroïden. Deze ontstekingsremmers zijn echter alleen maar zinvol bij ernstige COPD. De rest ondervindt alleen maar bijwerkingen, stellen experts als longarts Frits Franssen van de beroepsvereniging voor longartsen NVALT en hoogleraar Frank Smeenk van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, ook longarts.

Inhalatiecorticosteroïden zijn volgens de artsen bij een grote groep COPD-patiënten niet alleen nutteloos en duur, de kans op longontsteking wordt ook hoger. 'Zonder inhalatiecorticosteroïden heeft een patiënt met COPD 13 procent kans om een longontsteking te krijgen, met inhalatiecorticosteroïden is dat 18 procent', zegt Franssen.

Botontkalking
Er zijn meer bijwerkingen: botontkalking bijvoorbeeld, heesheid, schimmelinfecties in de mond en keel. Soms zijn de bijwerkingen zelfs zichtbaar. 'De huid wordt dunner en de bloedvaten kwetsbaarder. Veel patiënten zien dat doordat ze overal op hun lichaam blauwe plekken krijgen', zegt Franssen.

'Mensen met COPD zijn vaak wat ouder en slikken soms ook bloedverdunners, die hetzelfde effect op de huid en bloedvaten hebben. Door inhalatiecorticosteroïden wordt dat nog eens versterkt. Ik merk dat mijn patiënten zich voor die blauwe plekken schamen: ze ervaren die als stigmatiserend.'

Overbehandeling van patiënten met COPD komt ten dele doordat de diagnose niet altijd juist is gesteld, of doordat de behandeling onvoldoende geëvalueerd wordt. Artsen weten soms niet bij welke patiënten ze de behandeling met inhalatiecorticosteroïden veilig kunnen stoppen.

Onafhankelijk
Huisarts Annelies Lucas van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep zegt dat er te veel medicatie wordt voorgeschreven vanuit de behoefte de patiënt te helpen. 'Artsen zijn doeners. Maar er is nooit aangetoond dat inhalatiemedicijnen COPD kunnen remmen.'

Longarts Frits Franssen wijst erop dat bijna alle studies naar inhalatiemedicatie gesponsord worden door de farmaceutische industrie. 'Onafhankelijk onderzoek is er bijna niet.'
(bron: de Volkskrant, Aliëtte Jonkers 4 maart 2016)
Verberg reactieformulier

J.C. Thomas
Is een becotideinhaler ook slecht wat betreft bijwerkingen?Ik heb last van heelheid en blauwe plekken.