Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Nieuws

Preventieconsult COPD bij de huisarts effectief

Uit Pharma//Insite en Medicalfacts:
Als een preventieconsult voor COPD wordt uitgevoerd door huisartsen, kunnen 20% meer patiënten met de longaandoening gediagnosticeerd worden.Dat kan de zorg veel geld besparen, zo schrijven onderzoekers van Maastricht UMC+ in het wetenschappelijk tijdschrift Primary Care Respiratory Journal.

COPD is een dodelijke chronische longziekte die naar verwachting 10% van de wereldbevolking van 40 jaar en ouder zal treffen. “Groot probleem is echter dat naar schatting de helft van al die patiënten nog niet is gediagnosticeerd”, zo schrijven de onderzoekers. Vroegtijdige opsporing van de ziekte kan de voortgang aanzienlijk afremmen, door patiënten bijvoorbeeld te helpen bij het stoppen met roken.

Drie keer effectiever
Het preventieconsult is gebaseerd op een internationale vragenlijst die in Nederland al door het Longfonds wordt aangeboden en inmiddels door ruim 360.000 mensen is ingevuld. Deze screening kan nog effectiever, aldus Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde.

“Nu ligt het initiatief voor het uitrekenen van de testresultaten en een nader consult bij de patiënt zelf”, aldus Van Schayck. “Maar uit ons onderzoek blijkt dat de risicotest drie keer zo effectief is als het initiatief hiervoor bij de huisarts komt te liggen. Op die manier kunnen er dus veel meer 'verborgen' patiënten worden gevonden.”
(bron: Pharma//Insite - 3.9.13)

Laag economische status
“Opmerkelijk is dat de effectiviteit van het Preventieconsult in wijken met een lage sociale status aanzienlijk groter is dan in wijken met een middelmatige tot hoge sociale status”, vult Van Schayck aan. “Omdat COPD waarschijnlijk vaker voorkomt in wijken met een laag economische status is het ook goed nieuws dat de opkomst in deze praktijken hoger lag”.

Implementatie
Uit een vervolgstudie van de Maastrichtse onderzoekers blijkt de implementatie bij de huisarts geen obstakel te vormen. “De extra werkbelasting voor de zorgverleners werd in de praktijk als aanvaardbaar beschouwd, mits de extra uitgaven worden gecompenseerd. Maar een goede implementatie kan de maatschappij zelfs geld opleveren”, benadrukt Van Schayck. “Door COPD vroegtijdig te behandelen kunnen de hoge kosten voor therapie van de ziekte in een later stadium mogelijk worden voorkomen”.
(bron: Medicalfacts - 4.9.13)
Verberg reactieformulier