Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Hoe gaat dat

Zorgprojecten

Als u een zorgproject aanvraagt kunt u dat doen op basis van full service of voor een deel van de werkzaamheden. Altijd is ons uitgangspunt:
 • optimale patiëntenzorg verlenen
 • zorgen dat het weinig extra werk voor de huisarts oplevert
Voor het uitvoerende werk levert Novivex een deskundige, BIG geregistreerde verpleegkundige. Bij ons in dienst maar tijdelijk bij u gedetacheerd. Onze medewerkers voldoen aan de hoogste eisen.

Inhoud en aanpak

Wij gebruiken unieke door Novivex ontwikkelde software. Hiermee maken wij analyses van patiënten selecties uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS).

Methodiek
Startpunt is een in overleg op maat gemaakt plan. Met beschrijving van het verloop, doelstelling en gewenst resultaat. De methodiek bestaat uit vier stappen:
 1. het maken van een patiëntselectie met een bepaald risicoprofiel, zoals hypertensie, COPD, verhoogd cholesterol en incontinentie.
 2. audit - de verpleegkundige importeert de geanonimiseerde gegevens in een laptop en vult deze zonodig aan met gegevens uit de HIS status.
 3. clinic - de verpleegkundige selecteert op basis van erkende protocollen een specifieke groep risico patiënten die voor nader onderzoek in aanmerking komt.
 4. desgewenst organiseert de verpleegkundige deze categorale spreekuren, of instrueert en begeleidt de praktijkondersteuner huisarts (POH) als deze de spreekuren zelf uitvoert.
Anonieme analyses
Procedure en software leveren anonieme, statistische analyses en rapporten. Volgens alle wettelijke verplichtingen van privacy. Bij het spreekuur gebruikt de verpleegkundige het informed consent patiënt formulier.

Projectvoorbeeld:
 • wij selecteren en screenen een specifieke groep patiënten uit het HIS van een praktijk
 • in overleg nodigen wij die groep uit op het spreekuur van de verpleegkundige.
Afhankelijk van de afspraak organiseert uw eigen POH of een Novivex medewerker het spreekuur. Onze medewerkers zijn ervaren, BIG geregistreerde verpleegkundigen. Zij voeren de afgesproken werkzaamheden uit volgens eenduidige protocollen. Desgewenst instrueren zij aanwezige POH’s en adviseren. Met de resultaten van het spreekuur kunt u snel een diagnose stellen en beslissen over het behandelplan.

Ervaring + zorgthema’s
Sinds 2002 voerde Novivex zorgprojecten uit bij ruim 1.300 huisartsen. Zorgthema’s: astma/COPD, hypertensie, hartfalen, diabetes mellitus, incontinentie, ouderenzorg, osteoporose, hematologie, oncologie en depressie.

Uw voordeel
Uw voordeel is dat Novivex als onafhankelijke uitvoerder doet waar u onvoldoende aan toekomt. Door gebrek aan tijd, personeel of specifieke expertise.

Zorgmanagement

Wij helpen u graag met onze specifieke kennis, ervaring en mankracht, en ondersteunen bij:
 • (re)organisatie van uw praktijk, zoals functionele taakherschikking
 • aanvragen voor innovatieve projecten bij uw preferente zorgverzekeraar, zoals GEZ-gelden
 • uitvoeren van directe patiëntenzorg
 • evaluatie of de nieuwe werkwijze leidt tot de gewenste resultaten bij patiënten.
Intake
Eerste stap is een intake gesprek. Vervolgens ontvangt u een transparante offerte en een projectvoorstel op maat. Met concrete doelstellingen, acties en afspraken. Tussentijdse evaluatie behoort tot ons werkprotocol.

Voordelen
 • Onderdiagnose en -behandeling komt minder voor doordat u uw patiënten beter in kaart heeft.
 • efficiënt zorgbeleid levert aantoonbaar en meetbaar resultaat. Iets wat zorgverzekeraars steeds vaker eisen.
 • Omdat wij u werk uit handen nemen, blijft u in uw kracht als zorgverlener.

Sitemanagement

Met Sitemanagement helpen wij u bij eerstelijns klinisch onderzoek. Periodieke of eenmalige activiteiten, zoals:
 1. de jaarlijkse vaccinatie, van griep en mogelijk later de pneumococcen
 2. klinisch onderzoek van patiënten.
1. Jaarlijkse vaccinatie
Onder uw regie zal Novivex dat hele proces digitaliseren - de juiste brief aan de juiste patiënt valt op het juiste moment op de deurmat.

2. Klinisch onderzoek
Als onafhankelijke derde partij - Trusted Third Party (TTP) - werken wij regelmatig samen met sponsors van onderzoek. Wij hebben veel ervaring en kunnen uw klinische onderzoeksprocessen op de praktijklocatie ondersteunen. Overal in Nederland.

Onze werkwijze:
met projectmanagement en site-nurses verzorgen wij de juiste in- en exclusie van patiënten
u bepaalt de selectie van patiënten voor studiedeelname
wij leveren de gegevens op tijd aan, vóór de inclusie deadline.

Kortom: wij nemen u de organisatie uit handen en vinden de juiste patiënten voor deelname. Binnen de voorgeschreven regelgeving uiteraard.

Voordeel
Tegen deze tijdrovende klussen hoeft u niet meer op te zien. Door onze inzet verlicht u de werkdruk bij uw praktijkmedewerkers, zodat hun dagelijkse werkzaamheden daar niet onder lijden. Dat is prettig voor u en uw patiënten.

Instructie & training

Novivex instructie en training:
 • is op maat gesneden naar uw wens
 • uw wens bepaalt ook het programma, de kosten en de duur
 • is altijd op locatie, overal in Nederland
 • wordt gegeven door ervaren, deskundige trainers.
Voorbeelden van onderwerpen bij huisartsenpraktijk:
 • instructie spirometrie
 • organisatie spreekuur en disease management
 • patiëntgerichte communicatie tijdens het spreekuur.
Bij apotheken:
 • uniforme instructie over onder andere eerste uitgifte bij medicijnen
 • voorlichting over incontinentie materiaal
 • multidisciplinaire samenwerking.