Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Het ei van Columbus met Astma en COPD

Koppen snellen is mijn favoriete bezigheid en zodra het zorggerelateerd is duik ik in het artikel. Twee titels vielen mij op - astma en COPD waren de triggers. Beide keren was het alarmerend nieuws. Beide keren bevestigde het wat ik dagelijks tegenkom in mijn werk voor huisartspraktijken door heel Nederland. Op basis daarvan geef ik u mijn twee stellingen:
  1. voorwaarde voor een goede longzorg is in- en overzicht in de praktijkpopulatie.
  2. spirometrie - die voldoet aan alle kwaliteitseisen - is onmisbaar voor de juiste diagnose.
Terug naar de titels. Die waren alarmerend zei ik, laten we even ‘kopje onder’ gaan.
‘Meer dan helft kinderen met diagnose astma heeft geen astma’ kopt NU.nl in februari. Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht wijst dat uit. In slechts 16 procent van de gevallen werd de spirometer gebruikt. U begrijpt: de aanbeveling ligt voor de hand.

‘Vaak overbehandeling bij longziekte COPD’ staat in chocoladeletters boven een Volkskrant-artikel in maart. Inhalatiecorticosteroïden (ics) oftewel ontstekingsremmers blijken de boosdoeners. Te vaak krijgen ook patiënten met milde tot matige COPD diagnose, ics als onderhoudsbehandeling. Met nare bijwerkingen - van vergrote kans op longontsteking tot botontkalking en dunne huid - als gevolg.

Hoe kan dat? Ondoelmatig gebruik van medicatie door onjuiste diagnose.
‘Artsen zijn doeners…’ geeft huisarts Annelies Lucas van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep als een van de verklaringen. Te vaak wordt de medicatie voorgeschreven vanuit de behoefte de patiënt te helpen. Overbehandeling kan ook komen omdat artsen soms niet weten bij welke patiënten ze de behandeling met ics veilig kunnen stoppen, meldt het COPD artikel.

Hoe dan ook, deze berichten verbazen mijn niet want ik kom ze regelmatig tegen in mijn werk op de praktijkvloer, zei ik u al. De vraag is: herkent u dit in uw eigen situatie? Zo ja, dan heb ik goed nieuws. Deze narigheid kunt u eenvoudig voorkomen.

Laten we de twee onderwerpen bij de kop pakken. Mijn eerste stelling luidt:
1. voorwaarde voor een goede longzorg is in- en overzicht in de praktijkpopulatie.
Met Novivex hanteer ik als gouden regel: in- en overzicht begint met een nulmeting. Daarna draait het om analyse en vervolgens keuzes maken welke subgroepen het meest in aanmerking komen voor validatie van diagnose. Kwaliteit en ervaring zijn daarbij doorslaggevend. Het resultaat is dat u weet met welke patiënt u waarmee aan de slag gaat. Dit is dus voorwaarden scheppend.

Mijn tweede stelling:
2. spirometrie - die voldoet aan alle kwaliteitseisen - is onmisbaar voor de juiste diagnose.
Spirometrie is het topje van de ijsberg, bij astma. Doe je dat goed, dan krijgt de juiste patiënt de juiste zorg. Doe je het niet, of niet goed, dan levert de ijsberg veel narigheid op. Ook hier zijn kwaliteit en ervaring cruciaal, dat zal u niet verbazen. In deze volgorde: kwaliteit van het apparaat, van de kalibratie, van de uitvoering en tenslotte de kwaliteit van de beoordeling. Uw netto resultaat: de juiste patiënt kan de juiste zorg krijgen.

Klinkt het als het ei van Columbus? Dat hoop ik, want eenvoudiger kan ik het niet voor u maken. Of eigenlijk wel. Nodigt ù mij uit voor een nulmeting, dan garandeer ìk u een ‘aha’-erlebnis.

Jan HespJan Hesp blogt
T 06 - 51401554
E [email protected]
Contact
 
Verberg reactieformulier