Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Goed nieuws voor kwakkelende astmapatiënt

copd longen‘Met doelmatigheid valt er minstens 30% winst te behalen door kritisch te kijken naar langdurig gebruik van inhalatiecorticosteroïden’, beloofde ik in mijn vorige blog. Ik vertelde u over de meetbare verbeteringen die u van ons kunt verwachten. Deze keer ga ik daar dieper op in.


Eerst een overzicht van de recente ontwikkelingen aan het astma&copd front. Bij het NHG verschenen:
Op de site waar u dit boek kunt bestellen, vindt u ook protocollen en bijlagen die u kunt downloaden. Ik zoom even in op bijlage 1, die gaat over inventarisatie praktijkpopulatie met astma&COPD. Terecht als eerste genoemd, want natuurlijk wilt u vooraf weten wat nu eigenlijk de relevante praktijkpopulatie over astma is en hoe groot de omvang is. Deze inventarisatie van patiënten haalt u uit uw eigen HuisartsInformatieSysteem (HIS). Een logische eerste gedachte is om simpel op de ICPC R96 van astma uit te draaien. Toch blijkt dat niet optimaal. Wij zien dat bij een groot aantal praktijken die wij momenteel valideren door dossieronderzoek voor ketenzorg. Daar kwam naar voren dat de prevalentie van astmapatiënten alleen op basis van ICPC R96, een factor 2 à 3 overschrijdt van wat de zorggroep aangeeft over prevalentie. Weliswaar is de opsomming van methodieken uit bijlage 1 interessant, hij is ook verre van volledig. Met het NHG is overleg gaande om een nieuwe versie van deze bijlage te maken.

CAHAG - astma ketenzorgprogramma
De COPD&Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) biedt haar leden een format voor een Astma ketenzorgprogramma. CAHAG wil hiermee de zorggroepen van huisartsen ondersteunen bij het organiseren van deze zorg voor volwassenen met astma. Deze format houdt een prevalentie aan van 35 per 1.000 patiënten. Bij een huisartsnormpraktijk van 2.200 patiënten zouden dan 77 patiënten met ICPC R96 geregistreerd moeten staan. U ziet: een duidelijk lagere prevalentie dan wat wij aantreffen qua registratie op basis van episode R96.

Nu bent u natuurlijk benieuwd wat het dossieronderzoek oplevert bij al die patiënten die geregistreerd staan met de episode R96. Bij tweederde van deze groep - zo’n 140 patiënten per normpraktijk - kunnen we de diagnose astma niet met zekerheid vaststellen volgens de inclusiecriteria van een zorggroep.

Een verontrustend verschijnsel? Ja en nee. Ja, want er is geen goed onderbouwd anamnestisch verhaal, de ziektelastmeting ontbreekt, evenals een goed uitgevoerde spirometrie met reversibiliteit. Nee, omdat de zorg bij de juiste hoofdbehandelaar voor deze groep van patiënten de laatste decennia niet goed geregeld was. Maar denkt u ook aan de vele patiënten met een op astma gelijkende medicamenteuze behandeling, zonder vermelding van een episode R96 in het EPD van die patiënt.

Oplossing
Is er een oplossing? Ja. Een unieke nulmeting biedt u als praktijkhouder een volledig beeld van alle relevante criteria - meer dan alleen de ICPC R96 - waarmee wij uw praktijkpopulatie goed in beeld krijgen. Hierna bepalen we selectief welke patiënten voor dossieronderzoek in aanmerking komen. Op basis van de inclusiecriteria van uw zorggroep stellen we vervolgens vast welke patiënten in aanmerking komen voor ketenzorg.

Wanneer u het zo gaat organiseren, weet ik zeker dat vele kwakkelende astmapatiënten - die nu hoestend en benauwd van de ene naar de andere exacerbatie hobbelen - u dankbaar zullen zijn!
Jan HespJan Hesp blogt
T 06 - 51401554
E [email protected]
Contact
Verberg reactieformulier