Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Ketenzorg loont… vooral door optimalisatie in de huisartspraktijk

‘Ik zie onze benchmark als een uitnodigende prikkel om nog meer je best te doen’, zegt Maarten Klomp, ondermeer medisch directeur van De Ondernemende Huisarts (DOH), een innovatieve zorggroep in Zuid Oost Brabant. Als voorzitter van de redactiecommissie was hij betrokken bij het rapport Transparantie Ketenzorg 2013 van InEen - de nieuwe landelijke koepel eerstelijns zorgorganisaties. De uitkomst van het rapport stemt tevreden: ketenzorg loont.

Loesje samen De zorggroepen presteren goed. De ketenzorg voor patiënten met DM, COPD en hart- en vaatziekten verloopt steeds beter, de patiënten worden steeds beter bereikt en de uitkomsten van de zorg vertonen ten opzichte van 2013 opnieuw een stijgende lijn. Mijn eigen ervaring bevestigt deze tendens. Gestaag stijgen onze werkzaamheden voor zorggroepen verspreid door het hele land, van Delfzijl tot Roermond. Ja, met ketenzorg kom je ergens.

Mijn vraag is: kan de stijgende lijn zich voortzetten bij de bestaande ketenzorg? Mijn antwoord zal ik u ook meteen geven. Ja dan kan, door innovatieve en patiëntgerichte optimalisatie in uw huisartspraktijk.
Hoe wij dat doen, vertel ik u zo, maar laten we het eerst eens zijn over de doelstelling van ketenzorg. Voor mij is dat: de juiste zorg op het juiste moment, door de juiste persoon op de juiste plaats met de juiste middelen. Dit vergt een strak georganiseerd zorgproces dat binnen de gestelde normen en richtlijnen als een samenhangend geheel – dus in een keten! – in staat is om efficiënte en effectieve output en cliëntuitkomsten te genereren. Met de kernvraag: bij hoeveel % bereiken we de afgesproken doelen?

Vanuit deze gedachte benaderen wij de optimalisatie voor uw praktijk. Onze kracht en specialisatie ligt in het bepalen waar u nu staat met de huidige ketenzorg, en vaststellen wat u wilt bereiken aan patiënt gerichte zorg binnen de gegeven omstandigheden. Een prikkelende motivatie is bovendien dat binnen het nieuwe bekostigingsstelsel in 2015 de financiering van de ketenzorg valt in segment 2.

Uit de analyse vloeit maatwerk voort met inzet van onze verpleegkundigen en POH’ers. Wij laten concreet zien bij welke patiënten de optimalisatie uitgevoerd kan worden. Concreet wil zeggen aan de hand van een nulmeting die inzicht en overzicht geeft. In korte tijd ontlasten wij de eenmalige piekbelasting aan diverse werkzaamheden, zodat uw focus bij de kern van uw dagelijkse basiszorg kan blijven. En dat uw POH méér patiënten voor geregelde zorg op consult krijgt.

zorgen loesje Welke meetbare verbeteringen kunt u van ons verwachten?
Verwachtte verbetering ten opzichte van huidige zorgproces met
- Diabetes mellitus: 12%.
- COPD: 35% inclusief vroegdetectie - lees mijn eerdere blogs hierover!
- CVRM: 40% inclusief primaire preventie.

- Astma: veelal nog te starten en dus aanzienlijke verbetering ten opzichte van ‘care as usual’. Met doelmatigheid valt er minstens 30% winst te behalen door kritisch te kijken naar langdurig gebruik van inhalatiecorticosteroïden.
Effectieve output en cliëntuitkomsten, dat is waar het om draait. Novivex is een bedrijf dat resultaatverantwoordelijkheid durft te nemen. Optimalisatie van uw huisartspraktijk is geen kreet, dat kunnen wij realiseren. Als u mij belt, maken wij direct een afspraak: 06 - 51401554.
Jan HespJan Hesp blogt
T 06 - 51401554
E [email protected]
Contact
Verberg reactieformulier