Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Preventie Pneumokokkenziekte - ‘t kost een prik

Volgens het RIVM is Invasieve Pneumokokkenziekte (IPD) een in ernst variërende ziekte. Toch weten we dankzij Long Alliantie Nederland (LAN) dat jaarlijks zo’n 48.000 mensen longontsteking krijgen door pneumokokken, waarvan in 2005 circa 6.000 personen overleden. Met levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) is de pneumokokbacterie dus een niet te onderschatten tegenstander.

Gelukkig is het wel een vijand die we effectief kunnen bestrijden. Want hoewel de pneumokok meer dan negentig serotypen1 kent, is slechts een beperkt aantal verantwoordelijk voor het overgrote deel van de pneumokokkeninfecties2. Met een pneumokokkenvaccinatie kunt u die groep aanpakken.

Dat is een goed nieuws, maar helaas blijkt dat er nog teveel kwetsbare 18 plussers onbeschermd rondlopen. Oorzaak? Onderregistratie en onderbehandeling van diverse risicogroepen. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijft in recente Kamerbrieven het rapport van de Gezondheidsraad (oktober 2013) dat we individuele gezondheidswinst laten liggen door onderbenutting van vaccins. Prikkelende gedachte, vindt u niet?

Risicogroepen
Bij mensen met de volgende aandoeningen is het risico op IPD verhoogd3-9:
pneumokok
Met één prik - de pneumokokkenvaccinatie - kunt u deze kwetsbare patiënten helpen beschermen tegen IPD.

Wat kunt u doen?
Onderschrijft u het belang van effectief en geïndiceerd preventiebeleid en individuele gezondheidswinst, dan kunt u als huisarts(praktijk) meedoen aan het zorgprogramma risicopatiënten IPD. Dit is een screeningsprogramma van Novivex in overleg met uw praktijk en met ondersteuning van een sponsor. Het doel van dit zorgprogramma is tweeledig:
  1. 1. screenen van patiënten met een risico op een IPD.
  2. 2. adviseren van deze patiënten en vervolgens indien wenselijk/noodzakelijk vaccineren.
Novivex voert dit programma uit op een neutrale en onafhankelijke wijze. De privacy van de patiënten is hierbij gewaarborgd. Wij zetten hiervoor ervaren BIG-geregistreerde verpleegkundigen/POH’s in die uiteraard zullen handelen conform de huidige wet- en regelgeving van de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR). Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

1. Musher DM. Streptococcus pneumoniae. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principlesand Practice of Infectious Disease. 7th ed. 2010
2. Alanee SR, et al. Clin Infect Dis. 2007;45:46-51
3. van Hoek AJ et al. J Infection. 2012;65:17-24.
4. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 1997;46(RR-8):1-24.
5. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(34):1102-6.
6. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR. Recommended Adult Immunization Schedule 2009;57:Q1-Q4.
7. Bijl M, et al. Autoimmun Rev. 2012;11(8):572-6.
8. Rahier J-F, et al. Rheumatology. 2010;49:1815-1827.
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2001;50(33):707-10.
Jan HespJan Hesp blogt
T 06 - 51401554
E [email protected]
Contact
Verberg reactieformulier