Onderdiagnostiek van COPD kunt u oplossen

Geschreven: vrijdag 14 maart 2014 10:25
Geschreven door Jan Hesp
Speelt dit onderwerp niet bij u? Wacht even voordat u afhaakt omdat u wellicht denkt dat het niet bij u speelt. Laten we even stilstaan bij een paar facts&figures over de aandoening:

Deze keiharde cijfers benadrukken het risico en de omvang deze aandoening. Belangrijk dus dat u COPD zo vroeg mogelijk diagnosticeert. Bedenkt u dat de potentiële groep patiënten groot is, volgens het Longfonds lijden 300.000 mensen er aan zonder dat zij dat zelf weten. Bovendien kunnen we door de demografische ontwikkelingen en rookgedrag in de afgelopen decennia een toename van de incidentie van COPD verwachten, met name onder vrouwen (bron).

Onderdiagnostiek
Onderdiagnostiek komt vaker voor dan u denkt. Volgens de Samenwerkende Astmapatiëntenverenigingen (SAV) lijden naar schatting één miljoen Nederlanders aan COPD, maar is zeker de helft daarvan nog niet gediagnosticeerd. Die onderdiagnostiek heb ik zelf met Novivex ervaren. Vanaf 2006 hebben wij in vele honderden huisartsenpraktijken de COPD-zorg geoptimaliseerd. Bij aanvang van een zorgoptimalisatie voerden we een nulmeting uit op basis van uitgeschreven inhalatiemedicatie. Vervolgens bleek uit dossieronderzoek dat bij circa 40% van de patiënten:
Hardnekkig
Op de voor de hand liggende vraag waarom onderdiagnostiek van COPD zo hardnekkig is, zal ik nu niet diep ingaan. Diverse factoren zijn daar debet aan. Laat ik houden bij het feit dat voor COPD geen eenduidige maat is. Voor de diagnose ervan moet u als huisarts een aantal gegevens combineren. U moet de resultaten van het gesprek met de patiënt, lichamelijk onderzoek en spirometrie in samenhang interpreteren. De diagnosestelling is dus vrij lastig en vergt extra inzet, aandacht en kennis van zaken (bron).

Methoden om onderdiagnostiek van COPD te verminderen
Toch zijn er verschillende methoden om de onderdiagnostiek van COPD te verminderen, zoals casefinding door zorgoptimalisatie, vroegdetectie en preventieconsult. Sinds kort kunnen we met microspirometrie als point-of-care test tijdens spreekuur een vermoeden van COPD meetbaar en bespreekbaar maken (Modern Medicine, 2014, nr 1).

Oplossing
Bent u niet afgehaakt en wilt u COPD serieus aanpakken? Ik kom graag bij u langs en informeer u aan de hand van een rekenmodel met benchmark over de mate van onderdiagnostiek bij u in de huisartspraktijk. Als u mij belt, maken wij direct een afspraak: 06 - 228 108 44
Jan HespJan Hesp blogt
T 06 - 51401554
E [email protected]
Contact
Verberg reactieformulier