Blog

Hoe wendbaar is uw bedrijfsvoering?

Als u deze regel leest, prikkelt de titel u kennelijk en daagt u mij uit om uw tijd een zinvol vervolg te geven. In twee minuten leest u deze blog en weet u of u er iets aan heeft. Over wendbaar gesproken... Lees meer...

Laatste nieuws

Visie digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022

Als huisarts heeft u te maken met een steeds veranderende zorgwereld. Welke toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur past daarbij? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde hierover een visiedocument. Hierin komen het Waarom, Hoe en Wat aan bod. De visie kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen LHV, NHG en InEen.

Klikt u hier voor het visiedocument.

Zin en onzin over COPD vroegdetectie

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is al ruim een jaar een hot item in de media en de huisartsenpraktijken die ik regelmatig bezoek. Het onderwerp kreeg nog een boost toen eind 2012 het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de COPD risicotest toevoegde aan het programma PreventieConsult. Thema’s in het debat zijn: nut en noodzaak van vroegdetectie, en de kosten en (in)efficiëntie van de uitvoering.

Omdat ik met Novivex medio 2012 betrokken was bij de studie op dit gebied - wij voerden de vroegdetectie uit bij 22 huisartsenpraktijken in Nederland - kunt u zich mijn interesse op dit terrein voorstellen.

Over de zin van COPD vroegdetectie kan ik kort zijn. Zeer zinvol. Realiseer u dat naast elke geregistreerde COPD’er er nog één rondloopt die nog niet bekend is. Als een huisartspraktijk actief patiënten benadert tussen 40 en 70 jaar zal een gemiddelde praktijk negen nieuwe COPD patiënten opsporen. Voor al die mensen opent zich een aantrekkelijk perspectief: met adequate therapie zal de kwaliteit en levensduur van hun leven toenemen. Wie wil dat niet?

De NHG module COPD vroegdetectie wordt nog eens ondersteund door het Longfonds die het publiek aanspoort om de online COPD test te doen. En het resultaat met de huisarts te bespreken. Nog meer mensen die de kans hebben om voortaan niet meer kuchend maar lachend door het leven te gaan.

Appeltje eitje zou je denken, elke zorgverlener die dit leest gaat opgewekt aan de slag. Inderdaad, ‘zou je denken’. Want de praktijk blijkt weerbarstig. Neem de online COPD test. ‘Dat werkt toch niet met ouderen’ zeggen de traditioneel denkende tegenstanders. Onder het motto ‘meten is weten’ geef ik deze zwartkijkers graag een actuele opfrisser. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over internetgebruik blijkt dat bijna iedereen onder de 65 jaar internet. Driekwart van de 65 tot 75 jarigen doet dat ook, net als één op de drie mensen van 75 jaar en ouder. Kortom, de ouderen maken een digitale inhaalslag.

En dan de huisartspraktijken die de COPD vroegdetectie willen uitvoeren. Kost veel tijd en (dus) geld zeggen de sceptici. Tja, dat kan ik mij voorstellen als je uitgaat van de papieren uitvoering uitgesmeerd over 29 maanden, zoals dat nu onderdeel is van de NHG module. Mijn advies: spiegel je aan de ouderen onder ons en maak een digitale inhaalslag.

Dat lijkt een inkopper, want de HIS systemen zijn immers al digitaal. Dan ga je niet met papier aan de slag. Toch maak ik elke dag mee dat een huisartspraktijk onvoldoende kennis in huis heeft om daar alles uit te halen. Terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is:
  • Maak een digitale uitspoel van het HIS en bepaal welke COPD’ers al bekend zijn die voor exclusie in aanmerking komen.
  • Mail de gevonden patiënten en zorg dat ze via de website hun antwoorden kunnen geven.
  • Maak hier een digitale uitspoel van en lever dit gegevensbestand aan uw POH.
Uw POH’er kan in een oogopslag zien welke patiënten hoog risico zijn en die vervolgens bellen om een longfunctie in de praktijk uit te voeren.

Appeltje eitje… dat blijf ik zeggen. En dat COPD vroegdetectie uitermate zinvol is, vertelde ik u al. Over het vermeende kostenaspect ervan ben ik ook duidelijk. Onzin. Kostenefficiënt werken is een kwestie van de juiste kennis in huis halen als dat ontbreekt. Dat versnelt niet alleen het proces, u ontlast er ook de praktijk mee.
Jan HespJan Hesp blogt
T 06 - 51401554
E [email protected]
Contact
Verberg reactieformulier